ढाल प्रसाद पाण्डे

प्रतिनिधिसभा सदस्य
स्याङ्जा-२

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
५४
प्राप्त मत
१९
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None