राजेन्द्र बहादुर शाह

प्रतिनिधिसभा सदस्य
सल्यान

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
७०
प्राप्त मत
१९७९२
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
शैक्षिक योग्यता