डा.कल बहादुर रोकाया

प्रतिनिधिसभा सदस्य
जुम्ला

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
५७
प्राप्त मत
५४५
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
शैक्षिक योग्यता