उमेश प्रसाद मैनाली

मैनाली लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ ।