विनायक शाह

शाह होटल एशोसियशन अफ् नेपाल (हान)का उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।