सुकदेव भट्टराई खत्री

खत्री पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक हुनुहुन्छ ।