डा. पुष्पराज कँडेल

डा. कँडेल राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।