लक्ष्मण श्रेष्ठ

श्रेष्ठ कागेश्वरी मनोहरामा रहेको श्री बालविकास माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक हुनुहुन्छ ।