डा. हरिप्रसाद पोखरेल

डा. पोखरेल प्राकृतिक चिकित्सक हुनुहुन्छ ।