प्रा. डा. विश्वम्भर प्याकुरेल

प्रा. डा. प्याकुरेल वरिष्ठ अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ ।