डा. मो. ईकबाल हुसेन

वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. हुसेन पोखरामा रहेको मत्स्य अनुसन्धान केन्द्रको प्रमुख हुनुहुन्छ ।