श्याम श्रेष्ठ

दोस्रो संविधानसभाका सदस्य श्रेष्ठ वाम विश्लेषक हुनुहुन्छ ।