डिल्लीराम पाण्डेय (रामु)

लेखक तनाव व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा बेलायतबाट तालिम प्राप्त गरी नेपालमा प्रशिक्षकको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।