डा. भीमसिंह तिंकरी

भीमसिंह तिंकरी स्वास्थ्य सेवा विभागका व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख  हुनुहुन्छ ।