केदार पराजुली

केदार पराजुली स्वास्थ्यसेवा विभागको पोषण शाखा प्रमुख हुनुहुन्छ ।