डा. जामुन प्रसाद सिंह

डा. जामुन प्रसाद सिंह जनकपुरको मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कोभिड युनिट प्रमुख हुनुहुन्छ ।