गेहेन्द्रलाल मल्ल

गेहेन्द्रलाल मल्ल राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।