रवीन्द्रबहादुर बस्नेत

बस्नेत प्रशिक्षक, हेलिकप्टर पाइलट तथा नेपाली सेनाका अवपकाशप्राप्त हेलिकप्टर पाइलट समेत हुनुहुन्छ ।