अग्नि दुलाल

अग्नि दुलाल सुरक्षित आप्रवासन (सामी) परियोजना अन्तर्गत आप्रवासी स्रोत केन्द्र पाँचथरमा परामर्शकर्ताको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । सामी परियोजना नेपाल सरकार र स्वीस सरकारबीचको दुई पक्षीय परियोजना हो ।