सूर्य प्रसाद अर्याल

सूर्यप्रसाद अर्याल निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता हुनुहुन्छ ।