मिनराज कँडेल

कँडेल राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।