पुरुषाेत्तम खनाल

खनाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।