डाक्टर कालिकाप्रसाद उपाध्याय

डाक्टर उपाध्याय राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्रका प्रमुख एवम् वरिष्ठ वैज्ञानिक हुनुहुन्छ ।