कपिलवस्तु-१

प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार

प्रदेशसभा उम्मेदवार

कपिलवस्तु-१ (क)
कपिलवस्तु-१ (ख)