झापा-२

प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार

प्रदेशसभा उम्मेदवार

झापा-२ (क)
झापा-२ (ख)