महोत्तरी-१

प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार

प्रदेशसभा उम्मेदवार

महोत्तरी-१ (क)
महोत्तरी-१ (ख)