रुपन्देही-२

प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार

प्रदेशसभा उम्मेदवार

रुपन्देही-२ (क)
रुपन्देही-२ (ख)