ललितपुर-२

प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार

प्रदेशसभा उम्मेदवार

ललितपुर-२ (क)
ललितपुर-२ (ख)