सप्तरी-२

प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार

प्रदेशसभा उम्मेदवार

सप्तरी-२ (क)
सप्तरी-२ (ख)