सिरहा-१

प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार

प्रदेशसभा उम्मेदवार

सिरहा-१ (क)
सिरहा-१ (ख)