Ujyaalo Online

रोपेगुना फल

अभिभावक शिक्षा, बालविवाह र किशोरकिशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा आधारित रेडियो नाटक ‘रोपेगुना फल’। एन्टेना फाउन्डेशन नेपालले तयार पारेको नाटक उज्यालो रेडियोसँगै देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेसनबाट एकसाथ प्रसारण हुन्छ।

104 Ropeguna Fal (Phase 2)