खेमराज रेग्मी

रेग्मी पूर्व सचिव तथा ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।