हरि ज्ञवाली

ज्ञवाली रूपन्देहीका वाम बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ ।