डा. दिनेश पाण्डे र लक्ष्मी चौलागाईँ

डा. पाण्डे माटो वैज्ञानिक र नेपालको माटो पुस्तकका सह–सम्पादक हुनुहुन्छ । चौलागाईंँ इरास्मस छात्रवृत्ति अन्तर्गत माटो विज्ञानमा स्नातकोत्तर गर्दै हुनुहुन्छ ।