झापा-१

प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार

प्रदेशसभा उम्मेदवार

झापा-१ (क)
झापा-१ (ख)