सप्तरी-१

प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार

प्रदेशसभा उम्मेदवार

सप्तरी-१ (क)
सप्तरी-१ (ख)