दिपक ढकाल गोर्खाली

खुसी लाग्यो , हामी आफ्नो देशमा काम गर्न लाज मान्छौ । तर विदेश पुगे पछि चर्पी सफा गर्न पनि पछि परिन्न । स्वदेशमा नै केही गर्नु पर्छ भन्नेलाई सलाम छ ।