दिल्ली जैसी

बाघ सडकमा आएको कि सडक बाघको घरमा गएको ? निकुञ्जको बीचमा सडक भएपछि बाघ कता जानु त ?