वालिङ एक्स्प्रेस

पहिला गल्ने र नगल्ने फोहोरको पहिचान गर्ने । गल्ने फोहोर मल बनाउने र नगल्ने जस्तै प्लाष्टिकलाई गलाउने कम्पनी खोल्ने, प्रत्येक नागरिकले गल्ने नगल्ने फोहोर अलग–अलग जम्मा गर्ने र उठाउदा त्यसरी नै उठाउने ।