खकेन्द्र

सोदारी मलाई पूर्व प्रधान न्यायाधीश प्रशिद्ध प्रवल जनसेवा श्री विभुषण पाएको चित्त बुझेको छैन् । यो त सरासर न्यायिक सर्बोच्चता र कानुनी शासनको खिल्ली मात्र हो, आधारहिन मुल्यांकन हो भने विभुषण को अपमान हो ।