गणेष महत

हामी नेपाली कति परनिर्भर छौ भन्ने चिनको कोरोना भाइरसले देखायो ? संक्रमण चिनमा भएको छ, बिकासका काम नेपालमा ठप्प भएको छ ।