किसन मगर

सुन्दा पनि पारो तात्ने । नेपालका कुनै खेल विवाद रहित भएनन् ।