ललितपुर-३

प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार

प्रदेशसभा उम्मेदवार

ललितपुर-३ (क)
ललितपुर-३ (ख)