खगेन मैनाली

मालबस्तू तथा ढुवानी साधनको अनलाइन निगरानी (भिसिटिएस) प्रणाली नबुझ्नेको लागि हाउगुजी छ । सिस्टमलाई पारदर्शी ,चुस्त र दुरुस्त बनाउन अनलाइन प्रणाली नकारात्मक पक्कै हैन । तर हाम्रा सबै सन्यन्त्र र उपकरण बलिया अनि परिपक्क हुन आवश्यक छ । निरन्तर अपडेट गर्नु पनि सरकारको जिम्मेवारी हो ।