अम्बीकाप्रसाद बञ्जारा

कहिले बाढी कहिले पहिरो आइरहन्छ, घर गोठ, खेतबारी बगाइरहन्छ, बर्ष भरी रोकथाम गर्दै गर्दैन सरकार, बिपत्ति आउँछ अनि राहत पठाइरहन्छ ।।