Ujyaalo Online

हाम्रो खगोल

खगोलशास्त्रका विभिन्न विषयमा वैज्ञानिक आधारसहितको प्रस्तुति । विशेष तिथि, मिति र दिवसहरुको महत्व तथा विशेषता वर्णन गरिएको कार्यक्रम ।

Hamro khagol-2023-06-04