रमेश भण्डारी

नेपालमा अरु देशका सेना आउनु भनेको नेपाली सेनालाई कमजोर ठान्नु हो । कस्मिर बचाउने नेपाली सुरक्षाकर्मीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा दिन किन सक्दैनन्?