लक्ष्मण लिला पाण्डे

स्वरोजगार, कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, पूर्वाधारका क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट र समावेश गरेका कार्यक्रम निकै आश लाग्दो छ। गएका वर्ष झैं बजेट भाषण भाषणमा मात्र सिमित नहोस्। कार्यन्वयन भए त बेरोजगारीको अन्त्य हुनेथियो कि।