कुमार ज्याक

घुस लिनेलाई पक्राउ गर्ने र जरिवाना गरेर छोड्ने काम मात्रै नगरौं सरकार । कसको आड्मा घुस लिने र खाने गर्दछन् भन्ने कुराको अनुसन्धान गरी दुबै पक्षलाई कावार्ही गर्नेगरौं । तब मात्र सुधार होला ।