विरेन्द्र ठकुरी

जुन सरकार आए पनि देशमा हत्या हिंसा बलात्कार रोकिएको छैन । नेपालमा कानुन छ भनेर कसैले पनि महशुस गर्न नपाउने भए ।